Шайырбек АБДРАХМАН: Өгөө

ЭССЕ Жетинчи же сегизинчи класста окуйм. Баягы 90-жылдардын башталган кези. Совхоз, колхоздор тарап, акчанын баркы кетип, заман тарый баштаган учур. Өмүрү базарга чыкпаган биздин айылдыктар […]

Самара НАСЫРОВА: Түштүк жергесинин көктөмү жана көркөмү

Мына ушинтип насип буйруп отуз жетинчи жазымдын биринчи күнүн тосуп отурам. Биринчи март, биринчи көктөм, жаздын алгачкы күнү… «Туулган жердин топурагы алтын» демекчи, кай жерде […]

Ильгиз ТАЛИП: Өктөлүү кеп

АҢГЕМЕ Жай саратанда айыл ичи үп болуп, куяш тарабынан оорлошкон аба адамды думуктуруп, жан-жаныбар көлөкө качырып калат. Эмгек талаасындагылар мындайда шыйпаңга чогулуп, тамактанган соң арык […]