Мар БАЙЖИЕВ: Сокур ак чардак

АҢГЕМЕ «Кандай максат үчүн бизди башка өлкөнүн жер-суусун, шаарларын бомбалатып өзүбүздү сарпка учуратышарын тушунбөйм…» Солдаттын каты. «… XX кылымдын кудайы Иисус Христос эмес, термо-ядролук курал болуп калды». «Ньюсуик» журналы, май, 1963-жыл. Ак чардактын көздөрү оттой балбылдайт. Ал бечара бирде океандын ортосуна кетип, бирде кайра жээкке учуп, жан талашып безилдейт. Анда-санда канатынын алдынан жылжыган ным абаны сезгенде гана чөгүп өлчүдөй боюн сууга таштап, толкундарда бир аз термелет да, кайра көтөрүлүп ары-бери учат. Анткени, жээктеги уясында калган эки чааралекей жылуу жумурткаларын эстейт. […]