Бери кара: Жөөт балдарынын жөндөмү эмнеге эрте ойгонот?

Еврей үй бүлөсүндө ата-эненин балдарга болгон сүйүүсүндө чек жок, бул эми өзгөчө назарга илинер феномен. Балким мындай маданият башка бир дагы улутта жоктур. Психологдор алардын балдарга болгон мамилесинин оң да, терс да жагын талдап келишет. Бирок ага карабастан, жөөт балдары эч убака ата-эненин сүйүүсүнөн өксүгөн эмес. Алардагы эне-ата парзы: Эч убакта балдарды кемсинтпөө керек Еврей эне эч убакта баласына сен жамансың дегенди угузбайт. Мунун оордуна ашып кетсе: «Ушундай жакшы бала кантип мындай аңкоолукту жасады?» деши мүмкүн. Болбосо – жок. “Менин […]