Григорий ГОРИН: «Кирпи» — текке кеткен аракет жөнүндөгү окуя

АҢГЕМЕ Атасы кыркка, Славик — онго, кирпи — андан да аз жашка барган. Диванда бетин газета менен жаап жаткан атасынын жанына, тумагына кирпи салып алып, […]