Григорий ГОРИН: «Кирпи» — текке кеткен аракет жөнүндөгү окуя

АҢГЕМЕ Атасы кыркка, Славик — онго, кирпи — андан да аз жашка барган. Диванда бетин газета менен жаап жаткан атасынын жанына, тумагына кирпи салып алып, жүзү бакытка толгон Славик жүгүрүп кирип кубанычтуу кыйкырды: — Ата, карачы! Атасы газетаны ары койду да, кирпиге көз жүгүрттү. Мурундары чуштуйган, сулуу кирпи экен. Анын үстүнө атасы баласына жаныбарларды сүйүүгө үйрөтчү, анан калса атасы өзү да жаныбарларды жакшы көрчү. — Жакшы кирпи экен! — деди атасы. — Супсулуу  экен! Кайдан алдың? — Короодо чогуу ойногон […]