Лев Толстой: Карышкыр менен Ит

ТАМСИЛ Илмийген карышкыр кыштакты айланчыктап  жүрүп, күлтүйгөн семиз итти жолуктурду. Бөрү ага суроо салат: — Айтсаң, дөбөт, силер жемди кайдан аласыңар? — Бизге адамдар беришет, — деп жооп берди Ит. — Туура, силер кишилер үчүн оор жумушту аткарасыңар. — Жок, биздин иш оор эмес, — деди Ит. – Биздин жумуш болгону, түнкүсүн короо кайтарыш. — Силерди ошон үчүн эле ушинтип багышабы?- деп сурады Бөрү.-  Анда азыр силердин ишиңерге барсам окшойт. Антпесе, бизге, бөрүлөргө жан багыш, жем табыш кыйын. — Эмне […]

Португал эл жомогу: Маймылдар

Кызыл топу саткан бир соодагер болуптур. Бир күнү токой аралап кардарларына жөнөйт. Күн аябай ысып, токойдо адам чыдагыс үп болуп турду. Чарчап, тердеген соодагер бактын түбүнө кыйшая кетти. Жалбырак арасынан күн тийип, баштан өтүп кетпесин деп кызыл топунун бирин кийип алды. Жүгүн жанына коюп, ыӊгайлана жатты да мемиреп уйкуга кетти. Бир топтон кийин уйкусу канып, сергип калыптыр. Турда да керилип-чоюлуп, кол сандыгын көтөрсө, анысы бош. Бир да топу калбаган. “Эмне балаа болуп кетти? Топуларымды ким уурдады? Эми ууруну кайдан табам?” […]

Абхаз эл жомогу: Мелдеш

Балдары ар кай жакк тарап кетип, карыганда жалгыз калган кемпир-чал сүйлөшүп отурганда абышка олуттуу түрдө мындай дейт: — Баягы эле сөздөрүң кемпир, сүйлөшө турган кебибиз деле калган жок окшойт, анын үстүнө оозуңду ачсаң эле үшкүрүк чыгып, балдарыңдын таштап кеткенин, келиндериңдин жаман экенин айтып баштайсың. Уккум да келбейт андай сөздөрүңдү. Кел ошон үчүн унчукпас ойнойлу. Ким биринчи үн чыгарса ошол эртең торпокту аркандап, уйду токойго айдап барып откорот. — Макул, — деди кемпир. Ошентип мелдеш башталды. Кемпир үйдө отун жок экенин […]