Молдова эл жомогу: Аңкоо карышкыр

Илгери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып минтет: – Азыр сени жейм. – Макул,  эгерде менин тагдырым ушундай болсо кантмек элем. Бирок мен абыдан картайдым, анан да арыкмын. Эгерде сен биртке күтө алсаң, мен үйгө чуркап барып, кызымды сага жиберем. Анын эти жумшак,  өзү жаш. Карышкыр макул болуп, эчкини коё берди да, бадалдын түбүнө жатып күтүп калды. Эчки үйгө чуркап барды да, карышкыр жөнүндө койчуга айтып берди.  Койчу акырын аңдып келип бадал түбүндө жаткан карышкырды таягы […]

Умберто ЭКО: Балдарым чоңоюп, аңгемелерим алар үчүн кызыгын жоготкон күнү дароо роман жазууга өттүм

Италиялык илимпоз, философ, жазуучу Умберто Эко азыркы заманыбыздын бирден бир аттуу-баштуу интеллектуалдарынын бири. Анын жазган эмгектеринен балдар темасындагы көптөгөн чыгармалары кездешет. Ал эмес бир канча жомокторду да жараткан, булар: ”Жарылуучу зат жана Генерал” “Космонавттар” “Гну эргежелдери”.  Ал эми небересине арналып кат түрүндө жазылган чыгармасын жаштарга кайрылган философиялык насыят деген тыянак чыгарууга болот. Анын эсселеринен жана дилбаяндарынан алынган айрым афористтик сөздөрү төмөндө жарыяланмакчы… * * * Менимче, балдарды тарбиялоодогу эң чоң маанилүү нерсе, бул – баланын эне-атасынан уккандары деп эсептейм. Ал […]