Грек эл жомогу: Гүл челекте өскөн кыз

Бар экен, жок экен бир аялы менен күйөсү жашаган экен. Аларда баары жакшы болгону менен бир гана балалуу боло алышпаптыр. Кайсы бир кечте аялы терең үшкүрүнүп: – Кудайым бизге бала бербесе да, жок дегенде эрмектеп бакканга гүл челеги менен гүл берип койсо боло,- деп оозун жыйганча терезеге бир кичинекей гүлү менен гүл челек туруп калат. Алгач чочуп кеткени менен аял таңгалып, анан кубанычы койнуна батпай сүйүнөт. Ошентип күндөр өтөт, жылдар жылат. Баягы табышмактуу жол менен пайда болгон гүл бапестелип багылгандыктан […]

Босния эл жомогу: Тооктор тополоң салганда

Бир кишиге ажаан катын туш келгени жетпегенсип, анысы келесоо дага экен. Ошол аялын тарбиялаш үчүн ал эмнени гана кылбайт; алдайт, жалынат, акыл айтат, сабайт… Бирок дээринде жок неме ошол бойдон калат. Күндөрдүн биринде ачуусуна ээ боло албаган эр бүлө катынын дагы сабайт. Ыйлаган бойдон сыртка качып чыккан аялы бак түбүндө кепшеп жаткан уйга көзү түшөт, уй да кожойке жем алып келген жокпу деген үмүттө карайт. Көзү жалжылдап, оозу кемшеңдеген уйдун кебетеси аңкоо аялга өзүн шылдыңдап жаткандай көрүнүп, ансыз деле ызалуу […]

Эфиоп эл жомогу: Аңкоо аял жөнүндө

Уурулук жана алдамчылык менен жан баккан киши болуптур. Бир жолу ал көпкө чейин көчө кыдырып жүрүп, уурдаганга ыңгайлуу эч нерсе таппайт. Ушинтип жолу болбогон ал акыры базарга барып эки жактагы соода кылган элди карап көпкө турат. Бир убакта колдоруна толтура баштык көтөргөн аял энтеңдеген бойдон жанына келип калат. – Ак көңүл адам, менин баштыктарыма көз сала турасызбы? Колдорум тимеле түшүп калды. Бирок алчуларымдын теңин араң алып бүттүм. Келесоо жаным мынча оор оокаттарды өзүм жалгыз көтөрө албасымды ойлонбоптурмун,- деп сүйлөнгөн ал […]