Мухтар Ауэзовдун 1952-жылы «Манас» боюнча өткөн конференцияда сүйлөгөн сөзү

Данакер Бүгүнкү өтүп жаткан конференцияда биз биринчи иретте төмөнкү суроолорго жооп берүүгө тийишпиз: Советтик кыргыз элине «Манас» эпосу керекпи же жокпу? Анын варианттарынын бириктирилген туундусу болушу мүмкүнбү же жокпу? Эгерде мүмкүн болсо, бул ишти кандайча жол менен ишке ашыруу керек? Ушул суроолорго жооп алгандан кийин гана «Манасты» окуп, изилдөө жана анын жаралуу доору жөнүндөгү суроолор коюлганы туура болот. Ошентип, менин оюмча, бул сөзүмдө бая айтып өткөн ошол үч суроого жооп берүүгө милдеттүүмүн. Мен кабыргасынан койгон биринчи суроо – бул кыргыз […]