Бери караң: баарыбыз үчүн логикалык баш катырма

Табышмактар Латыш элинин табышмактары Жаңгагы жер алдында, жалбырактары жер үстүндө[1]. Апакай жайытта кара уйлар чубайт, аларды акыл издеген эки уйчуман карайт[2]. Ак дубалды жарып, күмүштү көрдүм, Күмүштү жарып, алтынды алдым[3]. Жону тешик кара бука.[4] Кылга байланган кызыл бука[5]. Жети карышкыр жесе да, желип жатканы тирүү[6]. Кенеден кичине, букадан оор[7]. Тишсиз карышкыр сөөксүз койду жеп жатат[8]. Үчөө бир сокону сүйрөп, экөө жандап барат[9]. Англис элинин табышмактары Айлананы канчалык калың каптаса, көз алдың ошончолук көрүнбөйт[10]. Алмадай тоголок, тыйындай жалпак да болот, эки […]

Жекшенбай Курмановдон балдар үчүн базарлык

БИЗДИН БАКЕН Бакен тентек бир далай, Баткак сууну ылгабай. Баса берип көп жүдөйт, Батинкеси кургабай. Кургаганда баштары, Көктү карап чүйрүйөт. Батыра албай эртеси, Баарыбызды күлдүрөт. Акыл айттык көнбөдү, Ал адатын койбоду. Кыйла кичүү өзүнөн, Кымбатбекче болбоду. КӨПӨЛӨК МЕНЕН ЧЫМЫН Көпөлөк: — Дың-дың этип үйүңдөн, Чыкпай эле жүрөсүң. Жүрү жыргап келели, Гүлдүн соруп ширесин. Чымын: — Ал жагыңда эмне бар, Ачпайт деле курсагым. Тоюп алам анткени, Мурдунан эле Ыйсанын. Ушул сөздүн маанисин, Баарыбыз тең ойлойлу. Башкалардан сын угуп, Биз да Ыйсадай […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Сыноо (баш катырма)

— Атсалом алейкум! Кандай Туке, күн чубактап отуруп калыпсың? Ден-соолук, мал-жан, бала-бакыраң менен жакшы турасыңбы? — Алейки салам! А сен Сагынсыңбы? Ой кандай өзүң, жакшы жүрөсүңбү? Көрүшпөгөнүбүзгө көп убакыт болуптур да. Өзүңдүн иштериң жакшыбы иним? — Кудайга шүгүр, эл катары жүрөбүз, акырындан кыбырап. Өзүңүз жөнүндө кобураңыз. — А эмнесин айтайын, бу жаш өткөн сайын ден-соолугуң бузула берет экен. А дегенде тайгаланып жыгылып, жамбашымды сындырып алдым. Операция кылып кыйшык таңып коюшуп, кыйшык бүтүп, кайра-кайра союп курутушту. Жамбашым жаңы эле айыкканда өтүмдөн […]

Кыргыз эл жомогу: Булардын кайсынысы чоң? (Балдар үчүн баш катырма)

Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма өзү бакчу экен. Күндөрдүн биринде Алабаш узак жолго камынып, улуу баласына: — Сен өгүзгө убактысы менен жем-чөп бергин,- дейт да кичүү баласына болсо: — а сен убактысы менен жетелеп барып сугарып тургун,- деп өзү жүрүп кетет. Алабаштын улуу баласы өгүздүн оозун тындырбай чөп берип турду. Арадан бир жума өттү. Сегизинчи күнү өгүз такыр чөп жебей калды. — Буга эмне болду? Ылаңдап калдыбы? Сен бирдеме билчү белең?- деп сурады агасы инисинен. — […]

Балдарга «баш катырма»

Амал менен окусаң, жыл мезгилин табасың Кардан тонду жамынып, Ызгаар жортуп жорголойт. Шыргалаң суу чорголойт. Жадырап тийип күн нуру, Ала шалбырт кез келет. Заматта бүрдөйт тал-терек. Жалбырттаган жалынсыз, Аптабы кактайт өрттөбөй. Йемен деген өлкөдөй. Кырманга кызыл дан толуп, Үйүлөт саман-топону. Зор береке ошобу? Айдаганда дейт экен Мышыкты – мыш, Итти – чык, Карганы – кыш, Төөнү – оч, Уйду – өш, Эчкини – чек, Эшекти – хы, Жылкыны – чу, Койду – кош, Тоокту – ток. Сөздүк ыр Байыркы мезгил […]