Талип Ибраимов: Ангел

Повесть лауреата Русской премии-2006. Грустная история, действие которой разворачивается в бедном квартале современного кыргызстанского города. Повествование ведется от лица 18-летней девушки из маргинальных слоев населения. Мимо меня, принюхиваясь к редким полуночникам, прошмыгнула «ментовка». Я невольно ускорила шаги — такая уж у меня реакция на родную милицию, и тут уж ничего не поделаешь. Виновата, не виновата — сердце бедное скукожится, мысли — врассыпную, а ноги — проклятые! — несут! Ещё издали на нашем пятачке я увидела Нурдина. Отстранив от своего прилавка, […]

Эң кымбат мурас

Жапон жомогу Жапайы жаныбарлардын ар нерсесин мурас тутунган князь болуптур. Укмуштуунун баары бар экен анда: апсыйган арстандын мүйүзү, балыктын киндиги, тэнгунун[1] желбүүрү[2], ал тургай чагылгандын Кудайы Каминарисаманын кемер курунан өйдө сактап жүрүптүр! Князь өзүнүн мурастары менен өтө сыймыктанчу дешет. Анын эң өзгөчө сыймыктанганы алтын короз экен. Анысы алтындан жасалганы менен кудум эле жандуу корозго окшош болуптур. Ал эмес ар таңда «кукареку!» деп үн созчу дешет. Уламдан улам өз мурастарын ордунан алып чыгып көз кумарын кандыруу княздын бирден бир ыракаты экен. […]