Орозбек АЙТЫМБЕТОВ: Айрылыш жол

АҢГЕМЕ «Мөндүрбай карыя Касен кошунасын ичинде канчалык жектесе да анын мотурайган балдарын абдан жакшы көрө турган. Буга Касен өзү да аң-таң калучу. — Мени го «бакан ооз» деп жактырбайсың,— деп абышканын бетине да айтчу ал. — А балдарымды үзүлүп-түшүп жакшы көрөсүң. Мени согумдун этине кээде чакырсаң, кээде чакырбайсың, а балдарымды эркелеткенден, момо берип сыйлагандан айныбайсың, талбайсың. Мунун сыры эмнеде? — Анын сырыбы?!—деп кекете жооп берчү Мөндүрбай ырсалактаган Касенге. — Сен азыркынын куулук-шумдугу менен ууланып калган немесиң. Сага сый жарашпайт — […]