Шабданбай АБДЫРАМАНОВ: Мады

АҢГЕМЕ Мады кышын-жайын кош ат чеккен арабасынан түшпөйт. Ал башкалардай болуп арабасынын үстүндө талтайып тике тура калып, камчысын асмандата тегерете булгап, кыштакты жара калдыратып катуу […]