Сулайман РЫСБАЕВ: Бир шиңгил аңгемелер

БАЛА – ПАДЫША Жайлоодо элек. Бекиш чоң  ата ак сакалын бапайтып, үйгө  келип калды. Экиге жаңы чыккан Темирлан уйкудан көзүн ушулап тура калып, колун созду. Бекиш чоң ата аны  эркелете жыттап бооруна кысты. Бүкөн апа төргө тасмал жасты. Кымыздан куюп,  чоң атага чыны сунду. – Мака дакы бе-ейчи…– деди Темирлан чыныны талаша, колун созуп. – Азыр, балам… Биринчи чоң ата ичсин да…– деди Бүкөн апа ыңгайсыздана. Бекиш чоң ата чыныны өзү албастан, наристе баланын кош колуна карматты. – «Бала — […]

Бөбөктөр дүйнөсүндө жашаган эки автордун чыгармасы

Каныбек ЖУНУШЕВ Балдар адабияты АРЧА Акылым жетпей башкага… Жылмайык бийик аскада Таңгалам десең, таң калам Илинип турган арчага. Кай убак көрсөң жапжашыл Канчада жашы билинбейт. — Туура миң жыл жашадым Туулган күнүм бүгүн дейт. БЫШЫРСА БОЛБОЙБУ! «Мээге чай кайнатпа» Дей берет агам Асанбай. Борщ бышырса болбойбу, Баштын ичи казандай… КАРГА Сагызгандай шакылдаган Сабатым жок окуган. Бирок мендей дыйкан жок Кечке жерди чокуган. ЖАРАТЫЛЫШ «Ай жарык-ай, Ай жарык!» Бакалар чардайт шаңданып. Жаратылыш жаркырайт, Жандууга өзү таң калып. Сулайман РЫСБАЕВ Бир түйүнчөк […]