Сынчыл ой жүгүртүү: Базалык принциптер жана ыкмалар

Башкалардын айткандарын туура баалоого жана өз позицияңды жүйөөлүү коргоого жардам бере турган маалымат менен иштөө ыкмалары. Аң-сезимдүү иш-аракет жасоо жана бирдеме туурасында ой жүгүртүү үчүн жеке тажрыйба менен чектелүүгө болбойт. Жалпы сабаттуулук жана массалык басма сөздүн кулач жайышы менен «дайыма эле ушундай кылчубуз» деген эски жүйөө бат эле модадан чыгып калды, андыктан ал баягыдай дурус иштей албасы анык. Биздин бүгүнкү жасап жаткан иштерибиз, жүргөн-турганыбыз көп жагынан өзүбүздүн бир кезде угуп же окугандарыбызга жараша болууда. Биздин ар нерсеге бат эле ишене […]