Абдыкерим Муратов: Бейиш багы

АҢГЕМЕ Сексендин үчүнө келген Байыш атаны айылдыктар чал дешпейт, ата дешет, жүрүшү тың, акыл-эси жайында, жамандык-жакшылыкка ким чакырса таягын эш кылып, акырын бирөөлөргө кошулуп барып турат, чакырбаган жерге басып да барбайт, чакырбады деп тескери карап да калбайт. Эки жыл мурда бейиши болгур байбичесин акырет жайга узаткандан кийин мүңкүрөп ордунан турбай төшөк тартып калат дешкен – антпеди, тамаркасындагы жыйырма сотик багы менен эртеден кечке алек болот да, бак аралагандан ырахат алып, алы-күчү кете баштаганда дал ошол бактын бир четиндеги супага кыңкая […]