ХУАН ЮНЬ-ЦЗЯО: Карыларга чапкенедей жабышмайын – башынан өткөндөрдү баяндабайт

(XVI-XVII к.к.), кытай жазуучусу Токтотууга мүмкүн эмес: картаң күйөөгө жаш колукту; кызганчаак жубайларга ажарлуу үй кызматчы. *   *   * Сүйкүмдүү дөөлөт: демдүү байбиче; айтканды аткарган уул; ыймандуу келин; курчооңдо тегеренген небере-чөбөрө. *   *   * Жакшылыкка алып барбайт: колуктуң үйдөгү улууларга орой мамиле кылса; ар бир сөздөн кыйкым издей берсең; аялдар бири-бирин кыдырып, имиш кеп жайылтса; колуктуң сөздөн сөз чыгарган жосунун тыйбаса; убактыңды бекерпоздорго арнасаң. *   *   * Итатайың келтирет: өзүнөн мансаптууларга жалган кошомат кылган аткаминер; базардагыдай жүрүм-турумдуу адам. *   *   […]

«Калкты материалдык жакырчылыкка түрткөн рухий жакырчылык апааты каптады»

«Жашында билим албагандардын башына азаптуу карылык келет». ЕКАТЕРИНА II Мен билген Жолдош Турдубаев убагында атагы ааламга кулач жайган алп жазуучу Чыңгыз Айтоматовдун назарына илинип калган жайы бар. Ал тарыйка мамындай: «Кто он, «родственник-современник?», «Айтматовская ересь», «Преодоление времени», «Художник против тоталитаризма или как остановил Айтматов поезд №17»), «Эзилген эл, эсил тил», ««Манас» эпосундагы «адам өлчөө», «Япон керемети жана уйкудагы Манас», «Два полюса антинационального», «Языковая ситуация и барьеры безъязыкости» жана башка публицистикалык-аналитикалык макалалары 1990-жылдарда коомчулукта чоң резонанстарды жараткан. Эгемендик шарданынан кийинки эмгектери […]