Асанбек Стамов: Жан курбулар

АҢГЕМЕ Апыш Үтүров биздин группадагы аксакал студенттердин бири. Сөөмөйдөй кичине боюнан улам, байкабаган адам аны жаңыдан бойго жетип келе жаткан он-он бирлердеги өспүрүмдөрдөн экен деп да ойлошу мүмкүн. Бирок бет алышып сүйлөшүп көргөндөн кийин аны жыйырма сегиз менен отуздардын ичинде деп баамдашка аргасыз болот. Анткени, ал өтө басмырт. Кичине боюна ылайыксыз орнотулгандай башы калдайып, ыксыз чоң. Кыймылсыз суз бетинен кичине да тырыштын изин көрүүгө болбойт. Жыртайган нурсуз көзү гана улгайгандыгына айкын күбө. Бирок аны отузда деп ойлогондор жаңылышат, журналдагы жашы […]

Нарсулуу ГУРГУБАЕВА: Менин эми барар жагым белгисиз

♦ ♦ ♦ Күн ойгонот сен жашаган тараптан, Мен тарапта Күн өлөт да, Күн өчөт. Билем, сенде Күндү тосмой адат бар, Мени Күндүн батпаганы жүдөтөт. Чыгыш… Батыш… Аралыгы бир кылым, Менин дүйнөм тең экиге бөлүндү… Мен Кудайга салып турсам сыртымы, Не Кудайдай жалгыз болуп көрүндүң? Не жолуктуң күүгүм талаш кеч күздө, Не төгүлдүң жамгыр кары аралаш?! …Бул дүйнөнү бөлбөй жашайт эстүүлөр, Тегиз дүйнө теңсиздиктен жаралат… . …Бар экенсиң мен жашаган дүйнөдө, Кечим менин, кечиккеним бир өмүр. Кечир мени, сен тазарган […]