Ынды кара малай жана ит

Сопулардын притча-жомокторунан Абдулла Ибн Жапар аттуу бакчанын ээси болуптур. Бир күнү ал өз бакчасын аралап жүрүп, жүзүмдүн түбүнө келгенде ынды кара малайды көзү чалат. Соксоюп отурган иттин маңдайында колунда бир сындырым наны бар малай да чөк түшүп отурган экен. Малай маңдайындагы дөбөткө бир үзүм нан ыргытканын байкайт Абдулла. Дагы ыргытат, дагы. Абдулла сурайт: – Сага күнүгө канча нан беришет? – Болгону эле ушул нанды, – дейт малай. – Ошо жалгыз наныңды анан итке бересиңби? – Абдулла таңгалып сурайт. – Бу […]

Симеон АФОНСКИЙ: Өмүр деген эмине?

Жооп болбосоң, коё кал! Кайсыл өнөр сейрек кездешет? – Бергенди билген өнөр. Кайсыл өнөр баарынан мыкты? – Кечире билүү. Кайсыл өнөр баарынан кыйын? – Унчукпай коюу. Кайсыл өнөр баарынан маанилүү? – Сурай билүү. Кайсыл өнөр эң керек? – Уга билүү. Кайсыл адат жаман? – Бузукулук. Кайсыл адат зыян алып келет? – Көп сөз. Кандай киши баарынан күчтүү? – Акыйкатка жеталган киши. Кандай киши баарынан алсыз? – Өзүн баарынан күчтүү сезген киши. Кандай киши баарынан эс-акылдуу? – Жүрөгүн угуп жашаган киши. […]