Бери караң: Аялдан амал качып кутулбайт

Чаңкаган жолоочу суу ичүү үчүн айыл четиндеги кудуктун жанына токтоду. Кудуктан бир аял суу алып жаткан экен. Ал жолоочуга ашкабактын кабыгынан жасалган чөмүчү менен суу сузуп берди. Чаңкоосу канган жолоочу ыракмат айтып: — Эркектерден айланса болот, бул чөмүчтү жасаган эркектин колу гүл экен го чиркин, — деди. — Эркекти эркек кылган аял, алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат, эркек канчалык кыйын болбосун аялдын айласынан кутула албайт, — деди аял суу алып жатып. — Аялдардын куулугун жакшы […]

Мустафа Кемал АТАТҮРК: Өлкөнү куткаруучулар – бир гана агартуучулар!

Тарыхты жазуу, тарыхты жаратуудай маанилүү. Тарыхты жазган адам тарых жаратканга баш ийбесе – өзгөрбөгөн чындык бардык адамзатын таң калтырган абал жаралат. * * * Жеңиш – «жеңиш меники болот» дегендики. Ийгилик болсо – ийгилик жаратам деп баштап, акырында ийгилик жараттым дегендики. * * * Адилеттик күчү көзкарандысыз болбогон элдин өлкө катары бар болуусу кабыл алынбайт. * * * Мени көрүү дегендик, сөзсүз жүзүмдү көрүү эмес. Менин пикирлеримди, сезимдеримди түшүнүп жатсаңыз, ошол сизге жетиштүү. * * * Алсыздар үчүн мүмкүн болбогон, […]