Дилазык: Зулум падышаны бетине түкүрүп айыктырган дарыгер

Мирзакарим Норбековдун “Жиндинин тажырыйбасы же акылга жетүүнүн ачкычы” аттуу китебинен алынган икая… Илгери бир император ооруп калган экен. Жан-жөкөрлөрүнүн куттары учуп коркуп кеткени болду, сүйүнгөнү болду. Оору аны төшөктөн тургус кылып жыкты. Күндөн күн, айдан ай өтүп, эмне айла кылышса да анын абалы жакшырбай, төмөндөгөндүн үстүндө болду. Канчалаган элдерди жеңип, дүйнөнүн жарымын тизелетсе да, оорунун алдында ал алсыз эле. Бир жолу анын айласы түгөнүп, ачууланып бакырды: “Мени айыктыра албаган дарыгерлердин баарынын башын кесип, шаар дубалынын кырына илгиле!” Убакыт өтүп жатты. […]