Олжобай ШАКИР: Исламчыл түркөйлөрдүн түшүнүгүндө бий өнөрү жалапчылыкпы?!

Ашкабак аттуу өсүмдүк бир гана топурак кыртышынан өнүп чыгат деп ойлобогула, бурадарлар! Көрсө ал эки аяктуу адамзааданын эки ийнинен жогору көздөй да өсүп чыгарын бүгүнкү исламдашуу доорундагы Кыргызстандын диний чөйрөсүндөгүлөрдөн көрүүгө болот. Арийне, ашкабактын баары эле ичинен көңдөй эмес деңизчи, бирок көңдөй баш исламчылар караламан калктын чекесинен издетпей таптырар болду. Ириде Чыгыш бийи («Танец живота») кайдан чыккан? Анын тарых таржымалы толтура. Аталышы да түрдүүчө. «Танец живота» деген өнөрдүн тарыйкасын азыркы арапкулдардын эсине салар болсок: Араб бийи, Чыгыш бийи деп да […]