Сүйүн КУРМАНОВА: Мечит эч качан мектепти алмаштыра албайт!

Мындан он, он беш жыл мурда эле туташ сабаттуу делип келген Кыргызстанда азыр «Мектеппи, мечитпи?» деген суроонун жебе болуп сайылып турганы кызык болуп жатат. Балдарда жалпы дүйнө тааным боюнча базалык пластты түзүп, инсан катары калыптандыруучу негизги мамлекеттик мекеме болгон орто билим берүүчү мектептин билим берүү деңгээли белгисиз, калыптанган базасы, иштелип чыккан ыкмалары дайынсыз мечит менен эмнеге бир таразага коюлуп жатканынын башка себептерин окумуштуу изилдөөчүлөр айтышаар, мен өзүмдүн журналисттик байкоолорумду ортого салгым келди. Коомдогу соңку социалдык-экономикалык кыйын кырдаалдардын билим берүү тармагына […]

Антон ЧЕХОВ: Хирургия

АҢГЕМЕ Аймактык оорукана дарыгери үйлөнүүгө кеткендиктен анын ордуна эскилиги жеткен согулган шым, көөнөргөн саргыч бешмант кийген, толмочунан келген, жашы кырктардагы фельдшер Курятин бейтаптарды кабыл алууда. Ишине болгон жоопкерчилиги бейтаптарга болгон жылуу мамилесинен байкалып турат. Сол колунда чычайта кармаган тамекинин жыты каӊырсыйт. Күрөӊ чапанын эндүү кайыш кемер менен курчанган дин кызматкери узун бойлуу бакжагай абышка Вонмигласов кабылдамага кирди. Жарымына чейин жумулуп, ак чел баскан оӊ көзү менен мурдунун үстүнө конгон чоӊ чымындай сөөлү бар немени алыстан таанууга болот. Карбаластап кирип келип […]