ХУАН ЮНЬ-ЦЗЯО: Карыларга чапкенедей жабышмайын – башынан өткөндөрдү баяндабайт

(XVI-XVII к.к.), кытай жазуучусу Токтотууга мүмкүн эмес: картаң күйөөгө жаш колукту; кызганчаак жубайларга ажарлуу үй кызматчы. *   *   * Сүйкүмдүү дөөлөт: демдүү байбиче; айтканды аткарган уул; ыймандуу келин; курчооңдо тегеренген небере-чөбөрө. *   *   * Жакшылыкка алып барбайт: колуктуң үйдөгү улууларга орой мамиле кылса; ар бир сөздөн кыйкым издей берсең; аялдар бири-бирин кыдырып, имиш кеп жайылтса; колуктуң сөздөн сөз чыгарган жосунун тыйбаса; убактыңды бекерпоздорго арнасаң. *   *   * Итатайың келтирет: өзүнөн мансаптууларга жалган кошомат кылган аткаминер; базардагыдай жүрүм-турумдуу адам. *   *   […]