Биздин айтар сөзүбүз бар: Эже-сиңди деланилердин биринчи жүз жылы

Сара Делани, А. Елизабет Делани,  Эми Хиль Харт   <<<<<<<<<Башы 1-2-бөлүк (31.07.2017) <<<<<<<<<<<<<3-4-бөлүк (31.07.2017) 5 Сэдди жана Бесси Атакебиздин кишилери 1858-жылы 5-февралда биздин атакебиз Генри Биерд […]