Корней Чуковскийдин балдар үчүн жазылган чыгармасы Эрнис Асек уулунун котормосунда

Чымын, чымын, Чыр чымын (Муха-Цокатуха) Чымын, чымын, Чыр чымын, Алтын курсак тың чымын. Жолго чыгып калыптыр, Акча таап алыптыр. Базарга да барыптыр, Самоор сатып алыптыр. «Таракандар, келгиле, Чайдан татып кеткиле!» Таракандар келиптир, Чайын ичип кетиптир. А кенелер кенебей – Үч чыныдан ченебей, Сүтүн кошуп ичиптир, Кенелерге кичиктир, Чыр чымының деген го, Туулган күнү экен го! Чиркейлер да зыңылдап, Өтүк берди кыңылдап. Өтүккө сыр катылган, Сыдырмасы алтындан. Чымынжанга келген дейт, Чын ыкласын берген дейт, Аары-апа энтеңдеп, Балын алып келген дейт… “Көпөлөк-сулуу […]