Азамат Омош: Биздин заман жору-дүйнө

МКАД[1] Бийик үйлөр, кызыл-тазыл чырактар, Маркет, кафе, офис, банктар чар тарап: Сага жетип жомок жашоо түгөнүп, Сенден ары жомок дүйнө башталат. Сага чейин мизилдеген асфальт жол, Сенден кийин баткак жолдор тизеден. Сага чейин маданият барат да, Сенден кийин самогондор шишеде. Сага чейин жалындаган жаштык бар, Сенден кийин өлүм күткөн кемпир-чал. Сага чейин бийик айнек имарат, Сенден кийин кулачудай жер тамдар. МКАД, МКАД — сен ушундай кызыксың, Бир өлкөнүн эки башка жашоосун, Бөлүп турган чек арадай сызыксың. Сага жетип жомок жашоо […]