Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ички маданият – чырк-чурк, тфү, тфү…

АҢГЕМЕ — Мен деген мэрлердин алы жетпеген, сандаган эрлерди жарга кептеген… Чырк-чурк, тфү, тфү… — Ким, ал ким? Чырк-чурк, тфү, тфү… — Коё турсаң… Мамлекеттик машине көзүн тазалай албаган, ал эмес ага каршы үч-төрт президент айла таппаган… Чырк-чурк, тфү, тфү. — Жомоктогу баатыр кылып жибердиң го аныңды. Чырк-чурк, тфү, тфү… — Жомокто да андай жок. Улам бир башын чапкан сайын экинчиси өсүп чыга берген ажыдаар биякта калат. Чырк-чурк, тфү, тфү… — Койсоңчу аалам боюнча андай жаныбар жок. Чырк-чурк, тфү, тфү… […]