Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ички маданият – чырк-чурк, тфү, тфү…

АҢГЕМЕ — Мен деген мэрлердин алы жетпеген, сандаган эрлерди жарга кептеген… Чырк-чурк, тфү, тфү… — Ким, ал ким? Чырк-чурк, тфү, тфү… — Коё турсаң… Мамлекеттик […]