Дооронбек САДЫРБАЕВ: Топчу

АҢГЕМЕ «Телефильм» студиясында режиссер болуп иштеген, күйпөлөктөшүп бир жакка шашып, сиркелери суу көтөрбөй титиреңдешкен, кырс мүнөз кесиптештеринен өзүнүн жумшактыгы, токтоолугу менен өзгөчөлөнүп турган Ишенгазы деген таанышым бар эле. Ошол «оор-басырыктуу» курбум күндөрдүн биринде: «Эртең саат ондор ченде келип, мага жолугуп кетсин. Сөзсүз, келбей койбосун»,— деп бирөөлөрдөн катуу дайындап айттырып жиберген экен, атайы барып, ичкери кирүүгө руксат алып, жогору чыга баштадым. Анткени, алардын студиясы — бекерпоз немелер жөнү жок эле кирип-чыгып чыгармачылыкка залакасын тийгизбесин дегендиктенби, айтор, лифтиси жок, бийик имараттын эң […]