Рамис РЫСКУЛОВ: Ким турмуштан башын калкаласа, артына чоң из калтырбайт

Ушул жашка келгиче бөкчөйүп чал болбогон себебим, мен эчкачан тамакты тойгончо жебейм. Эртеден-кечке шаар аралаганым эле жеңил гимнастика. Шаар кыдыруу деле марафондо жиниккендей. * * * Бир кабарчы: — Иттей шыйпаңдаган арзымат акындар көбөйүп кетти, — дейт. — Колуңдан куу сөөктү көргөн ит тикесинен тик туруп бийлеп жиберип атса, карта-чучук бар жерди көргөн акын кантип шыйпаңдабасын, — дедим. * * * Заман жакшы экенинде чөнтөк дептерим жука болчу. Кыйын заман келип, мени кыйын акын чыгарды. Калың дептер алалбай жүрөм. Идеялар […]