Бурят эл жомогу: Аял менен түлкү

Бир байдын аялы кайсы бир күнү токой арасынан көңүлдөшүнө жолугуш үчүн жөнөп калат. Жолдо келатып оозуна эт тиштеп алып көл бойлой чуркап келаткан түлкүнү көрөт. Аңгыча көлдө катуу толкун болуп кайра тартылганда, жээкке бир балык чыгып калат. Муну көргөн түлкү оозундагы этти таштай салып, балыкты карай чуркайт. Бирок экинчи толкун келип балыкты кайра көлгө алып кирип кетет. Жолу болбой калган түлкү кайра артка бурулуп этти карай жүгүргөндө аны асманда айланып жүргөн карга иле качат. Муну көрүп аял каткырып жиберип: — […]