Харуки МУРАКАМИ: Апрелдин ачык таңында 100 процент жаккан кызга жолукканым тууралуу

АҢГЕМЕ Эртең менен, апрелдин вчык күндөрүнүн  биринде  Харадзюкинин[1] кууш көчөсүнөн мага жүз процент жаккан кызды жолуктурдум. Ал чүрөктөй сулуу  дегендей деле эмес,  кийингени деле анчейин, айтор өзгөчөлөнгөн эч нерсеси деле билинбейт. Желкесиндеги чачтары уйпаланып – уйкудан кийин толук өзүнө келе элек окшойт. Жашы деле отуздарга барып калгандай.   Ошондой болсо да  жолугушууга элүү метрче калганда эле мен түшүндүм: бул мен үчүн жаралган кыз, жүз процентке. Ошол замат, аны көрөрүм менен, жүрөгүм дүкүлдөп, оозум  кургап калды. Силерге башка кыздар  – ичке белдүү, […]