Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Кымыйган мышык

ТАМСИЛ “Алдырбайын”- деп ит-кушка күрп Тоок  саратанда бастырмага жумуртка басты. Кыйла жатып, курсагы ачып чаңкаганда, тамагы какшып суу ичкени ордунан  тура качты. Тоокту тойгузганы ээси  дан чачты. Мышык аны аңдып, жыгач үстү менен жыла басып, жумуртканы чакты. Тоок  ордуна кайткыча эчтекени билмексен, көрмөксөн болуп, чөп арасына жашынып жатты. Ушинтип, күндө жута берди… Жумурткасы азайган Тоок ага башы жетпей не кыларын билген жок. Күнү жетип, жөжөлөр чыкты жумуртканы чегип. Мышык, анда да бирден жеп койот. Тоок кайдан билди? жүргөнү менен какылдап, […]