Дайырбек Казакбаев: Доктордун ууланышы

АҢГЕМЕ I. — Эмне болуптур, ыя? Ал эмне экен, ыя?.. — Кубат ууланып өлүптүр, — дейт. — Доктор ууланган имиш… — Бирөө колдуу ууланыптырбы, өзүбү?.. — Ал уктаган кезде үйгө уу чачыл, эшик-терезени жылчыксыз жаап таштаптыр. Жанагы Каным деген сестра келин бар эмес беле, ошол колдуу дешет. — Кап, эми эмне болор экен? Жакшы доктур эле да!.. Баягында менин сокур ичегимди союп, сонун айыктырган… — Э, ичегиң эмес!.. — Эми аман эле калса десең!.. — Тү-түүт! — Кокуй жол, жолду!.. […]