Кожогелди Култегин түрк тилинен которгон Нежип Фазылдын ырлары

(Экинчи топтом) <<<<<<<<<<<Биринчи топтом АЯЛДАРДЫН БУТТАРЫ Мустафа Шекибге Аял буту баскан жерде – жүрөгүм, Басып эзген сайын жыргайт: “Бас! Эз!..”– деп. Өмүр-жолдо суроо салса бирөө […]

Орустун залкар акыны Юрий Кузнецов Кожогелди Култегиндин котормосунда

СТАЛИНДИ КӨРГӨН БАЛА Вокзалга жол турат түптүз сайылып, Куштар сайрап кубулжутуп туш жагын. Атасы анын медалдарын тагынып: — Жүр, көрөбүз. Өтөт, – деди, – Сталин. […]

Ба ЖИН: Менин жүрөгүм

Автор тууралуу  Кытай адабиятынын корифейрлеринин бири, кылым карыта жашап (1904-2005), элине нар көтөргүс адабий мурас калтырган Ба Жиндин 26 томдон турган прозалык чыгармалары: роман, повесть, […]

Кайсын Кулиев Кожогелди Култегиндин котормосунда

БУКАЛАР ТАҢДА БАРАТАТ Таңы ушинтип атат эрте июлдун, Тоолук кыздай жүзү албырып-эриген. Жылаңайлак түшүп келет уюлгуп Хулам-Тоонун кызыл тепкичтеринен. Так астында өрдөп барат букалар, Табигат […]