Абдыкерим Муратов: Чегемдик кыз

АҢГЕМЕ — Ата, быйылкы саякатыбыз Кавказга болот! – Келини үйгө кирип эле көйнөгүнө, туфлийине, а түгүл сөйкө-шакегине ыраңдаш кол сумкасын аңтара баштады да, кайын атасынын колуна жолдонмо кагазын карматты. Кавказ дегенде Самиш башкача болуп кетти. Кавказ! Кавказ! Акыры ушул сөздү канча жыл күттү! Уулу менен келини дүйнөнүн не бир керемет жерлерин көрсөттү. Бирок Кавказ тууралуу бир ооз айтышчу эмес. Кудай тымызын ниет кылып келген тилегине жеткирди, эми минтип Кавказга барууга кезек келди. Ким билет, ушул акыркы баруусудур. Сексен деген оңой […]