Лидерлик жөнүндө накыл кептер

Маанилүү иштерди аткаруу оор, башкаруу андан да оор. Фридрих Ницше Мыкты башкаруучулар кол алдындагылар менен өз маселесин талкуулабайт. Аларга өздөрүнүн маселесин айтууга мүмкүнчүлүк берет. Питер […]