Чолпон Субакожоева: Залкарларга  таазим

Жүсүп Мамайдын 100 жылдыгына арналат Келдибек, Балык, Акылбек, Чоюке, Тыныбек, Сагымбай, Саякбай, Эшмат, Жүсүп Мамай… Атын атасаң куту сүйүнөт дегендей, бул улуу ысымдар ар бир кыргыздын жүрөгүнүн түпкүрүндө  орун алган. Булардын ар бири Манастын чексиздигин сезип, Манас айтууну кесип кылган, өмүрүн Манаска байлагандар.  Алмустактан бери келе жаткан Улуу Рухтун  туу чокусуна айланган Манасты кыргыздын өнө боюна жашатып, каны-жанына сиңирип келгендер. Кээлеринин ысымы лакапталып, эл оозунда айтылып, улам кийинкилеринин айткан «Манасы» сакталып, өз алдынча вариант болуп учурда Илимдер акадкемиясында сакталып турат. […]

Чолпон Субакожоева: Манасты Чыңгыз көтөрдү, Чыңгызды Манас көтөрдү

…Как жүрѳккѳ кадалып Кайнап ичке толгон сѳз», (“Манас” эпосунан) Акылдын эчен тайгак жолунан адашпай баскан Чыкем ошондо эмнени түшүндү экен деген суроо ѳзүнѳн-ѳзү келип турганы кызык кеп. Кѳрсѳ, Чыкем  «Манас»  эпосу деген тѳкмѳ ырчы же  жамакчылардын ѳзүлѳрүнүн эле оюнан чыга калган бир баатырдын баяны эмес — жалпы кыргыз журтунун кѳп кылымдап ар кайсыл  баскынчыдан кѳргѳн  кордугунан, ызасынан, теңсиздигинен, аларды кууп чыгып мекениме ээ болсом деп  зар какшаган арман муңдан  улам келип жаралган чыгарма тура. Б.а. эпос — бүткүл элдин  атынан […]