Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Муундар байланышы

Бир курдай коомдук ишмер Д.Сарыгулов экөөбүз Якутияга улуттук «Ысыых» («Ыйык», биздеги «Нооруздай» белгиленет) майрамына чакырылып барып келдик. Россиядагы аз сандуу улуттардын Ассамблеясынын 1-курултайы, түрк калктарынын дүйнөтаанымына байланышкан симпозиум жана Ч.Айтматовдун «Деӊиз бойлой жорткон ала дөбөт» повести боюнча коюлган спектаклдин мааракеси белгиленди. Үчөө теӊ Россия турмушундагы орчун окуя. Келген соӊ алган таасирлер тууралу «Замандаш» журналына макала жаздым. Макала көлөмдүү болуп кетиптир деп, «Ысыых» майрамы тууралу бөлүгү басылып, калганы кийинкиге калтырылган. Ошо бойдон кийин да жарык көрбөй бапкемде калып кеткен. Залкар замандаш […]