Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Зайырбек Ажыматов: Өткөн жолу эбиреп, Өйүгөн жүрөк кеби деп: Темтеңдеткен турмуштун Терс жагын айттык көрүнөт. Оң жагын эми айталы: Өндүрүштүн көп ирет, Өрнөгүн жайып жүрөсүз, […]