Сайтыбыздын чыгармачыл тобуна дин тааныган адис кошулду

Рухий коом агартуу максатын көздөгөн «РухЭш» сайты көркөм мазмундагы чыгармалар менен гана чектелбестен, коомго терс таасирин тийгизип келаткан ислам дининдеги алешемдиктерди дамамат чагылдырып келет. Ошол эле учурда исламдын алтын доорундагы нускалуу кептерди, мусулман санаттарын жана суфий даанышмандарынын притчаларын, даанышман жомокторун мүмкүнчүлүккө жараша жарыялоодобуз. Арийне, бүгүнкү тапта кыргыздын башын тумандаткан диний түркөйлүк, диний башаламандыкты тизгиндөөгө Кыргыз бийлигинин чама-чаркы жетпей калган кезеңде Өзүбек Чотонов, Чубал Жалилов жана Абдышүкүр Нарматов өңдөнгөн таксырлардын таскагы бир жагынан, экинчи жагынан теңирчиликти тетири жолго буруп, теңирчиликти дин […]