Чыңгыз Айтматов: Өнөр алды – кызыл  тил

Кыргызда атамзамандарда эле сөз билгилик бийик өнөр катары эсептелип жүрчү тура. Анткени эл ичинде “өнөр алды – кызыл тил” деген макал бар. Адам адам болгону, адам атка конгону  ар убактан бир убак абан созо өлөң айтып, ыр түрмөгүн токуу менен алек.  Балким, эң эзелки саралуу  сап кийин поэзиянын бирден бир башкы кейипкерине айланган аялзатына арналганы аныктыр. Ал эми аял өзү поэзия жаратууга кирише баштаса, анда муну түздөн түз  коомдун интеллектуалдык деңгээлинин көрсөткүчү деп түшүнгөнүбүз ийги. Биресе, адеп урунганда дейм, ыр […]

Аман Саспаев: Элге мени “Сарала итим” тааныткан

Таланттуу жазуучу Аман Саспаевдин «Кыргызстан маданияты» гезитинин архивинен табылган бул интервьюсу көркөм чыгармачылык менен алышып жүргөн калемгерлерге чыгармачылык өнөркананын өрнөктүү нускасы болуп береринен шегибиз жок…  — Аман ава, сизди адабий журтчулук аңгеме жанрынын чебери катары баалашат. Кенже жанрдын керемет сырын түшүндүрүп берүүгө мүмкүнбү? — Кыргыздын кеби бар да “аз сөз – саз сөз” деген. Анын сыңарындай эле адам канчалык так, кыска сүйлөсө ошончолук жугумдуу болот. Чыгармада мазмунду колдон келсе бир сүйлөмгө батыруу керек. Кыскалык – чыгарманын күчү, кудурети. Дүйнөлүк корифейлер […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Дүйнө бүтүн болушу мүмкүнбү же Ислам неликтен өзгөчө токонаалатка учурады?

Үстүбүздөгү  кылымдагы канды булоон каргаша,  кашайгыр, кайдан,  космос мейкиндерин технологиялык жана антропологиялык жактан  өздөштүрүүгө  көчкөн  береги  цивилизациянын кайсы көрүнөн чыкты,  чар тарабыбызда  эл аралык террорчулук деген  аталыштагы   ашынган  карамүртөздүк менен зордук-зомбулук эмне үчүн   чайлап-коолап  баратат?   Террорчулук  кадимки  казават  согуштардын  сөөктөн  өтүп, чучукту көзөгөн  азаптуу  сабактарынын  алгылыктуу  натыйжасында  жаралган  улуттардын бейпил  да,  прогрессивдүү  да  жанаша   күн кечирүүгө   умтулуусун астыртан, аста-секин  жексендөөчү   калк  ара  диверсиялык уруш  болуп  жүрбөсүн? Баякы кырды бычак сабаштардын  залакасы  жетишсизби?  Анда   неге террорчулук окуясы  эң оболу  жана  дүңүнөн […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Мекендин улуу уулу

Дагы кайра, дайыма, ушул бирдин айында Кара-Сайдын* ак кары кызыл канга боёлот… Аткан октун үнү өчөт, калдактаган каргалар кайра учуп жайланат, жылаңач дарак башына… Ажалы чукул акынды, чымындай жаны чыркырап, кайра жерден көтөрүп тургандайбыз буркурап… Абдан шашып алганбыз, кайра атты камчылып, аман-эсен сактоонун айла-амалы барчылап… Арийне, кагылып калды коңгуроо… Айтчу аңгеме бу күндө дагы акын жөнүндө… Бизди  Пушкинден бөлүп турган бир жарым кылым чынында оңой убакыт эмес.  Эгерде  андан кыйла илгери Европанын кыртышында чыгармачылыгына  Александр Сергеевич  өзү таазим кылган Гомер, […]

Сынакка: Мен келечекте кинорежиссер болгум келет

№11 Улам чоңойгон сайын ар бир өспүрүм болочогу тууралуу кыялданып дагы, кооптонуп дагы ойлоно баштайт экен. Мен кичинекей кезимден эле китептерди, жомокторду окуганга абдан кызыкчумун. Жомоктордун түрдүү каармандары менен чоңойдум. Менин китепке болгон кызыгуумду байкаган атам залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 8 томдугун сатып берди. Мен анда жетинчи классты аяктаган учурум эле. Жайы бою каникулда Айтматовдун көп чыгармаларын окуп чыктым. Каармандардын кубанычына кубанып, кайгысына ыйлаган күндөрүм болду. Айрыкча күйөөсүнөн, үч баласынан, келининен айрылып жалгыз бой калган Толгонайдын тагдыры абдан кейитти. Абдан […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт

Которгон Ашым ЖАКЫПБЕКОВ ПОВЕСТЬ   Владимир САНГИГЕ Шыбаттуу ным каалгып, ызгаар суук кычырата тиштеген көр түбүндөй караңгы түндө Охот деңизинин узак жээгин бойлото эки табыяттын эзелтен басылбай келаткан өчөгүштүү кармашы жүрүп жатты. Жер деңиздин жүрүшүн тороп көшөрөт, деңиз болбой жерди омуроолоп сүрдүгөт. Деңиз күркүрөп келип, аска ташка соктугат да, алсырап кайра тартат. Ага чыдап араң турган таштай бекем кара жер өпкө кагып онтоп алат, бирок солк этип козголбойт. Бул айыгыш күн күндүз болуп туулуп, түн түнкүсү болуп жаралган дүйнөнүн башталышы […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Бүбүсара Бейшеналиева

Акырет кеткен көп эле көйкашка замандаштарыбыздын күйүтүн тарттык, анын ичинде Бүбүсара Бейшеналиевадан ажыраганыбызда кабыргам айрыкча кайышты. Буга көп себептер бар. Баарыдан мурда ал эл таалайына чанда бир туш келер табылгыс жан эле. Менин оюмда, кыргыз элинин маданий жактан дүркүрөп өркөнү өскөн бүткүл соңку жаңы доорунда Бүбүсара Бейшеналиева анын айдың тунук асманында балбылдап жанып чыккан улуттук биринчи жылдыз болду. Айтор, аны ар дайым эстеп, ойлой жүргөнгө жалпы мааниде болсун, жеке мааниде болсун, мен үчүн олуттуу, терең көп эле жүйөлөр табылат. Ойлоп […]