Видео: Акын жана техника заманы

Кыргыз эл акыны, Б.Сарногоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын лауреаты, III даражадагы «Манас» ордени (2010-ж.); Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын; II даражадагы «Манас» орденинин (2015-ж.); КМШ Мамлекеттеринин Парламенттер Ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Эл аралык адабий сыйлыктарынын лауреаты Шайлообек Дүйшеев менен маек…

Николай ГУМИЛЁВ: Ыр түрүндөгү котормо

I Ыр которуунун үч ыкмасы бар. Алгач котормочу оюна келген көлөмдү, рифманы жана авторго белгисиз сөз байлыгын колдонуп, өз ыктыярына жараша түпнусканы узартат же кыскартат. Мындай котормону ышкыбоздук котормо деп атоого болот. Экинчи ыкмада котормочу жалпысынан ушундай кадамга барат, болгону өз аракетине теориялык аныктама берет. Которулуп жаткан акын орусча жазган болсо, ал так ушундай жазмак экендигине ынандырууга аракет кылат. Бул ыкма XVIII кылымда кеңири жайылган. Англиядагы поп, орустардагы Костров Гомерди ушинтип которуп, укмуштай ийгиликке жетишкен. XIX кылым бул ыкманы сүрүп […]