Жаңы конкурс: Үлгү болор тойлорду кандай өткөрүүнүн сценарийин күтөбүз!

Конкурстун максаты – тойлордун өрнөктүү үлгүсүн жамы журтка жайылтуу. Кыргыздын каада-салтына жуурулушкан жана ислам дөөлөтүнө ылайык үлгүдөгү маданий-эстетикалык деңгээлдеги тойлорду уюштуруу азыркы коомдук талаптарды жаратканын […]