Садир ДОСБАЕВ: Эй Кыргызстан, сен чын эле эгемен, эркинсиңби?

Минтип сураганымын себеби бар. Аны баары эле билет. Көрүп да турат. Бирок… Болгон окуялардын өнүгүшүнө астейдил назар салганга Кыргызстан деген кайыкты кандайдыр бир көрүнбөгөн күчтөр тынымсыз чайкап, тынчтык бербей аткансыйт. Эркиндик дейлиби же эгемендик дейлиби иши кылып ошону алгандан берки болгон иштерди эстесек… Акаев келгенде бир жакшы президенттүү болдук дегенбиз. Азыр ага башкача караганыбыз менен ошондо чын эле жакшы президенттүү болгонбуз. Орто Азияда демократ аралы, КМШ ичинде биринчи өз акчабызга ээ болгонубуз да чындык. Анан эле жакшы башкарып келаткан президент […]