Чынгыз Айтматовдун дүйнөсү: трагедиядан катарсиске

Совет өлкөсү болбосо, ким билет, Айтматов феномени чыгаар беле? Фридрих Ницше кайсы бир байыркы мифти «Заратустра ушинтип айткан» аттуу чыгармасында келтирип, «Супермен (Ашкан адам)» үч этаптуу трансформациядан өтүп, эң башында төө болуп, бүт кыйынчылык, бүт жоопкерчилик, бүт жүктүн баарын көтөрүп, анан эр жүрөк, тайманбаган, жоокер арстанга айланып, акырында – эч нерседен коркпогон, таза, ачык, ишенген наристеге айланат деп жазгандай, Чынгыз Айтматов да рухий дүйнөсүндө айтылуу этаптардан өтүп «Ашкан адам, супермен» деңгээлге жеткен десек чындык болбой калбастыр… Ошондой касиетке жетүү, албетте, […]