Конкурска: Эңсөө №16

АҢГЕМЕ Подъезддин ичи. Тепкичтер менен салмактуу жай басып бирөө чыгып келе жатканы, подъезддин ичине жаңырган үндөн сезилип жатты. Тепкичтен  чыгып келе жаткан адам аял киши экенин баскан кадамынан, дабышынан боолголосо болот.  Бири-бирине кубалашкан тепкичтер менен көтөрүлүп келе жаткан адам, акыры кадамын токтотуп кайрыла бергенде, тердеген бел басык муруну, коюу каштары, бакырайган кой көздөрү дароо көзгө урунду. Бул Айжан эле. Ал борбордогу бир курулуш компаниясында, керек-жарак бөлүмүнүн катардагы эсепчи-референт кызматында иштейт. Ушул батирди ал өзү иштеген курулуш компаниясынан ижарага алган. Маанайы […]