Анара Мурзабекова: Эгиз гүл

ЭТЮД Алмаз пайгамбар жашында, бирок бою-башына тың. Жашоого тоё элек көздөрүн көргөн кээ бирөө таанышын көргөндөй оозунуп, баш ийкеп да жиберет. “Бир жерден көрүшсөк керек да…” деп, ага өзү да көнүп бүткөн. Мындайча айтканда, Алмаз эл тааныгандай эле инсан. Ал шаардын гүл өстүргөн чоң күнөсканасын кармайт. Гүлдөрдүн жаңы уруктарын ойлоп табуучу. Аны көпчүлүктүн тааныган себеби да ошо. Жаз келди – анын кеп-кеңешине муктаждар эшигинен кетишпейт. Анын үстүнө, азыр үй тегерегин гүлбакча кылам дегендер көбөйдү. Баарынын эле ою: эшик алдына бөлөктөргө […]