Будда: Миңдеген шамдарды бир гана шам менен күйгүзүүгө болот…

Будда (Сиддхартха Гаутама) – рухий устат, диний-философиялык «буддизм» окуусунун жол салуучусу. Анын учкул ойлору, окуучулары менен болгон сукбаттары, жашоосу жөнүндөгү икаялар менен осуяттары Будда өлгөндөн кийин жолун жолдоочулар тарабынан жыйналып, ал жазмалар «Трипитаки» (буддизмдин ыйык китеби) деп аталып калат. Будданын туулган күнү Калмыкия республикасынын улуттук майрамы катары белгиленет. Бүгүнкү күндөгү биз – бул биздин кечээки ойлорубуздун натыйжасы, ал эми бүгүнкү ойлорубуз эртеңки күнүбүздү жаратат. Жашоо бул – биздин акылдын туундусу. * * * Жек көрүү менен жек көрүүнү жеңе албайсың. […]