Заманынан заарканган Мустафа Шокай

Тили менен дили бирге түрк дүйнөсүндөгү көп улуттардын ичинен Ата Журту үчүн жүрөк оорутуп, элинин эртеңкиси деп түйшөлгөн Улуу Турандын уулдарынын катарында Мустафа Шокайдын ысымы […]

Данияр ИСАНОВ: Жан

ЭССЕ – Жан деген түбөлүк! Кой, ыйлаба, айланайын! Кайрат кыл! – деди. Карасам, катарымда Сатылган молдо баратыптыр. Менин баятан бери мөгдөп ыйлаганымды көрүп, Сатылган молдо […]

Данияр ИСАНОВ: Ата журт

ЭССЕ Ата Журт деген сөздүн өзүн эстегенде, эчаккы өткөн бир учур эске түшөт. Ошол жылдары тагдыр мени Жер Ортолук деңиздин жээгине чейин сүрүп барып таштаган […]