Өмер Сейфеддин: Пара (конкурска №33)

АҢГЕМЕ Базар аянтынын бийик чынар теректери, жерге түшкөн көлөкөлөрүн ала-була кылып шуудурап жатышты. Катуу шамал болуп жаткан. Адвокат Хажы Намык Эфенди, кагаздарым учпасын деп изумруд камера өңдөнгөн кичинекей дүкөнүнүн айнектерин түшүрдү. Анан жөнөдү, ачык эшигин бекитээрде куржуну жонунда, токулган атынын чылбыры колунда, селдечен кыска бойлуу тоголок бир айылдыктын жакындаганын көрдү. — Салам алейкум, Али Молдо, — деди, — мындай убакытта эмне издеп жүрөсүз бул жакта? Базар күнүнө дагы эки күн бар эмеспи… Айылдык, кара тоголок эки чекитке окшогон кичинекей көздөрүн […]

Фредерик Браун: Эгер душман арбыса

АҢГЕМЕ Сэнгстрем «Дарыкана» деген көрнөгү бар үйгө баш бакты. Мында ырай-жороюна караганда жөнөкөй, кай курактарга келип калганы билинбеген адамдан башка жан жок эле. Ал, ушул үйдүн кожоюну — дарыгер болучу. Үнүн пас чыгара ага кайрылды: — Менин угушума караганда… — деп келатып, кимдир-бирөөлөр булуң-буйткада турбады бекен деген кыязда айланага көз чаптырып өттү. Экөөнөн башка жан жок экенине көзү жетти. Антсе деле үнүн жанагыдан пас чыгарды: — Сизде адамдын организминде изин калтырбай турган уу бар экен… Дарыгер «ооба» дегендей башын ийкеди. […]

Виктор Астафьев: Индия (конкурска №20)

АҢГЕМЕ Күндөрдүн биринде Саша Краюшкина төрөлгөн жана жашаган шаар – Канавинскиде өрт болду.  Шаардагы эң чоң “Универмаг” деген аталышы жаңыдан элге сиңе баштаган дүкөн өрттөнүп кетти. Өрт болгон жерге милиционерлер төрт күн катары менен шаардык тергөөчү жана облустан чакырылган адам, канаевдиктер айткандай, — өзгөчө маанилүү иштер боюнча прокурордон бөлөк эч кимди киргизбей жатты. Төрт күндөн кийин түнкүсүн жамгыр жаап, мончо жыттанган, кара күйүк чычала устундарды жылаңачтап, өрттөн калган акыр-чикир, көөнү жууп кетти. Мурдагы канавинскилик универмаг турган жер күйүк, чирик жыттанып, […]